تامین منابع مالی خارجیدعوت از شرکت ها و موسسات خارجی به منظور تامین منابع مالی و نیروی انسانی متخصص

تجارت خارجیدریافت مجوز ``تعاونی صادراتی`` به منظور صدور کالا به بازار کشورهای همسایه شمالی ایران

سرمایه گذاریسرمایه گذاری در زمینه های نیروگاه تجدید پذیر و پاک

سرمایه گذاری

گروه نوآوران اروپا آسیا با توجه به رسالت خود و تاکید سهامداران بر اهمیت مسئولیت اجتماعی، و با دریافت پروانه احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک، اولین نیروگاه تولید برق پاک را با استفاده از تکنولوژی “زمین گرمایی” در ایران راه اندازی خواهد کرد. سایت این نیروگاه در استان اردبیل و در مجاورت مشکین شهر قرار دارد. اجرای این طرح نه صرفا” به علت سودآوری بلکه با اندیشه کمک به بهبود شرایط زیست محیطی منطقه و کشور از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.
همین رسالت است که باز ما را بر آن داشت تا درصدد بر آییم طرح هایی همچون طرح “آب شیرین کن” را برای سرمایه گذاری و اجرا در مناطق کمتر توسعه یافته کشور در دستور کار قرار دهیم. Meshkin Shahr Geothermal Power Plant Google Map

تجارت خارجی

اعضای هیأت مدیره گروه نوآوران اروپا آسیا سوابقی طولانی در تجارت داشته و گرچه در طی این سال ها، ارزش پولی فعالیت های وارداتی آنها بیشتر بوده اما هم اکنون با توجه به شرایط شکل گرفته در منطقه و درک ضرورت ارزآوری به کشور، تمرکز خود را بر صادرات قرار داده اند. به همین منظور شرکت با دریافت مجوز تاسیس “تعاونی صادراتی” در نظر دارد تا با بکار گیری روش هایی خلاقانه، مکانیسمی طراحی کند که صدور کالا به بازار کشورهای همسایه شمالی ایران را تسریع و تسهیل کند. دریافت خدمات بیمه ایی از یکی از شرکت های بیمه همکار به منظور پوشش مخاطرات سرمایه گذاری در صدور کالاهای صادراتی نیز از اقدامات مکمل همین مکانیسم است.

تامین منابع مالی خارجی

با توجه به سابقه طولانی و ارتباطات گسترده بین المللی مدیران ارشد شرکت با سرمایه گذاران خارجی، و نظر به کمبود سرمایه در کشور، هیات مدیره مصمم است از بانک ها و موسسات خارجی دعوت کند تا تامین مالی طرح های مقیاس متوسط یا بزرگ، همچنین طرح هایی با پیچیدگی های تکنولوژیک را بر عهده گیرند. در این راستا آن گروه از بنگاه های بزرگ دولتی و خصوصی که دارای ایده هایی بدیع و توجیهات علمی و دقیق برای طرح های خود بوده و توانایی تامین سرمایه های انسانی طرح را نیز دارند، دعوت به عمل می آورد تا در صورت تمایل با “گروه نوآوران اروپا آسیا” تماس گرفته و آغازگر همکاری باشند که به بهترین نحو منافع هر یک از طرفین را تضمین کند.